Chính sách bảo mật

1. Chính sách dữ liệu

- Dữ liệu tại website này được thu thập tự động từ các nguồn công khai trên Internet, bạn chỉ nên dùng cho mục đích tham khảo.

- Chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin sai sót nào trên trang web này.

- Để có được thông tin doanh nghiệp chính xác và cập nhật mới nhất, xin vui lòng tham khảo dữ liệu tại các trang cổng thông tin của nhà nước.

2. Chính sách Cookie

- Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

- Hệ thống có sử dụng các script của Google, xem thêm Chính sách bảo mật của Google

3. Đường dẫn tới trang web khác

Website có thể chứa nội dung quảng cáo và các đường dẫn liên kết tới các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển tới trang web đó. Lưu ý các trang web bên ngoài không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

4. Thay đổi về chính sách bảo mật

Website có thể cập nhật chính sách bảo mật theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang chính sách bảo mật này định kỳ để theo dõi các thay đổi. Những thay đổi có hiệu lực ngay sau khi chúng tôi đăng trên trang này.

Tỉnh thành phố